Ministerstwo Finansów zaleca urzędom skarbowym, by bez zbędnej zwłoki rozpatrywały wnioski o ulgę w zapłacie podatków. Ale kontrole podatkowe i celno -skarbowe będą trwały.
Dotarliśmy do wytycznych Ministerstwa Finansów dla urzędów skarbowych dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. O takie preferencje masowo składają dziś wnioski przedsiębiorcy. Chcą odroczenia zapłaty podatków, rozłożenia na raty bądź nawet umorzenia zaległości. Przepisy na to pozwalają, gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami podatnika lub publicznym. Firmy uważają, że koronawirus jest taką właśnie przesłanką.
Fiskus nie zaprzecza. Z wytycznych, które do naczelników urzędów skarbowych przesłał departament poboru podatków w MF, wynika, że można powoływać się na epidemię, ale głównie gdy płatność podatku dotyczy okresu po 1 marca br.