W czasie epidemii kontrole i postępowania podatkowe będą dalej prowadzone. Nie ma też co liczyć na przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych
To, co się zmieni, to zawieszenie terminów przedawnienia tych czynów oraz przedawnienia wykonania kary. W praktyce więc do przedawnienia dojdzie później.
Natomiast same kontrole (podatkowe i celno-skarbowe) oraz postępowania podatkowe będą toczyć się dalej. W uchwalonej przez Sejm specustawie nie ma bowiem rozwiązania, które było w pierwotnym projekcie. Zakładało ono, że w czasie epidemii (lub stanu zagrożenia epidemicznego) organ będzie mógł zawiesić z urzędu albo na wniosek: postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową.