Urzędy skarbowe wzywają serwisantów do poinformowania, kto w 2019 r. powinien był zgłosić kasy fiskalne do przeglądu technicznego, a tego nie zrobił.
Pisma są wysyłane na podstawie art. 82 par. 1 ordynacji podatkowej. Przepis ten zobowiązuje m.in. osoby prawne oraz fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do przekazywania informacji na pisemne żądanie fiskusowi. Organ podatkowy może pytać o dane związane ze zdarzeniami wynikającymi m.in. ze stosunków cywilnoprawnych, które mogą mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę.
Z rozsyłanych pism wynika, że serwisanci mają podać: numer identyfikacyjny kontrahenta, który nie zgłosił w 2019 r. kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego, jego nazwę, imię i nazwisko oraz termin, w którym podmiot, powinien był dopełnić obowiązku. Listę takich kontrahentów należy dostarczyć w ciągu 14 dni.