Pierwsza grupa przedsiębiorców musi już stosować kasy, które na bieżąco przekazują fiskusowi informacje o obrocie.
Chodzi o podmioty:
■ świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, oraz,
■ sprzedające benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Nowy obowiązek dotyczy tylko tych podatników, którzy faktycznie zajmują się tego rodzaju działalnością, a nie tylko mają ją wpisaną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Jeżeli mechanicy i stacje benzynowe wymieniły stare kasy na działające online, to mogą skorzystać z ulgi – maksymalnie 700 zł. Wprawdzie co do zasady wymiana kasy na nowy typ nie jest objęta preferencją, ale w tym przypadku jest wyjątek – dotyczy on przedsiębiorców, którym ustawodawca nakazał wymianę kas na nowy typ według ustawowego harmonogramu.
W takiej sytuacji przyjmuje się umownie, że dzień, w którym mają oni obowiązek stosowania kas online, jest dniem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. W przypadku mechaników i stacji benzynowych jest to więc 1 stycznia 2020 r.
Jeżeli przed tym terminem wymienili oni kasę na działającą online, to już wcześniej mogli też skorzystać z ulgi. Tak wskazywał minister finansów w wydanych przez siebie interpretacjach.
Kolejne grupy podatników, które będą miały obowiązek stosowania kas online, to m.in.:
■ placówki gastronomiczne, hotele, sprzedawcy brykietu – od 1 lipca br.
■ fryzjerzy, kosmetyczki, budowlańcy, lekarze i dentyści, prawnicy – od 1 stycznia 2021 r.