Wymiana pamięci fiskalnej kasy w celu zmiany NIP sprzedawcy nie powoduje utraty prawa do ulgi na zakup tego urządzenia – potwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.
Chodziło o przedsiębiorcę, który w marcu 2019 r. zafiskalizował kasę i rozpoczął ewidencjonowanie w niej sprzedaży detalicznej. Już po wydrukowaniu pierwszego paragonu okazało się, że widnieje na nim błędny NIP sprzedawcy. W związku z tym przedsiębiorca musiał wymienić moduł pamięci fiskalnej w kasie. Nie było innego sposobu zmiany numeru NIP sprzedawcy.
W związku z tym nastąpiła ponowna fiskalizacja. Numer ewidencyjny kasy pozostał jednak taki sam. Wymieniona została jedynie pamięć. Przedsiębiorca chciał się upewnić, że nie straci z tego powodu prawa ulgi na zakup kasy.
Dyrektor KIS to potwierdził. Uzasadnieniem było to, że przedsiębiorca nadal prowadzi dotychczasową działalność gospodarczą i w dalszym ciągu ewidencjonuje sprzedaż na tej samej kasie rejestrującej. Jej numer ewidencyjny pozostał ten sam.
– Wymiana pamięci fiskalnej nie jest wymieniona wśród okoliczności powodujących utratę prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy – zwrócił uwagę organ. Dodał, że nie powoduje to też zaprzestania używania kasy. Jeżeli więc podatnik spełnił pozostałe kryteria do skorzystania z ulgi, to prawa do niej nie utracił.
Wprawdzie od 1 maja 2019 r. przepisy o kasach fiskalnych się zmieniły, ale argumenty dyrektora KIS pozostają nadal aktualne. Należy jednak pamiętać, że obecnie podatkowa preferencja dotyczy tylko kas online. Co do zasady korzystają z niej tylko przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kas. Nie można skorzystać z ulgi przy wymianie urządzeń. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa o VAT wprost nakazuje wymianę na kasę online, zgodnie z ustawowym harmonogramem (np. hotele, pensjonaty muszą zainstalować takie urządzenia do 1 lipca br.).
Nie zmieniła się też wysokość ulgi – maksymalnie można odliczyć 700 zł na jedno urządzenie.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 marca 2020 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.860.2019.1.MN