Fiskus może blokować konto, ale przy przedłużeniu blokady musi brać pod uwagę inne zabezpieczenia, takie jak kaucje i gwarancje.
Jeśli więc wyliczył zobowiązanie w VAT na 16,5 mln zł, ale firma złożyła kaucję koncesyjną na 10 mln zł, to przedłużenie blokady może objąć tylko 6,5 mln zł. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2020 r. (sygn. akt I FSK 1719/19).
To informacja ważna przede wszystkim dla przedsiębiorców z branży paliwowej, firm obracających innymi towarami akcyzowymi oraz importerów towarów z innych państw unijnych. Jeśli szef Krajowej Administracji Skarbowej najpierw zablokuje im na 72 godziny rachunek bankowy na podstawie informacji z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), a następnie przedłuży blokadę na kolejne trzy miesiące, to w kwocie zabezpieczenia musi uwzględniać kaucje i gwarancje, które przedsiębiorcy złożyli na podstawie innych przepisów (często są to pokaźne kwoty).