Spadkobiercy, którzy sprzedali nieruchomości po 1 stycznia 2019 r., są w lepszej sytuacji niż ci, którzy zbyli je wcześniej – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny we wczorajszym wyroku.
Spór z fiskusem toczyła kobieta, która odziedziczyła w spadku po matce zadłużoną nieruchomość. Szybko ją sprzedała, spłaciła wierzycieli, a za to, co zostało, kupiła mieszkanie. Sprzedaż nastąpiła jednak przed upływem pięciu lat od daty otwarcia spadku (śmierci matki), dlatego na spadkobierczyni ciążył obowiązek zapłaty PIT od dochodu. Podatniczka wzięła za nieruchomość 750 tys. zł. Z tej kwoty dwie trzecie przeznaczyła na spłatę wierzycieli, a za jedną trzecią kupiła mieszkanie. Kosztów w zasadzie nie miała.
Spór toczył się o to, co z podatkiem od pieniędzy, które poszły na spłatę zadłużenia. Według podatniczki powinny one stanowić koszty i pomniejszyć przychód ze sprzedaży nieruchomości.
Interpretacja fiskusa była jednak dla niej niekorzystna. Podkreślił on, że spłata wierzycieli nie była konieczna do tego, by sprzedaż doszła do skutku, oraz że musieliby oni zostać spłaceni bez względu na nią. Innymi słowy: to, że podatniczka spłaciła dług przy okazji, nie oznacza, że należy się jej przywilej pomniejszenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
Reklama
Potwierdziły to sądy: WSA w Gdańsku i NSA. Sędzia Agnieszka Krawczyk przypomniała, że ustawodawca dopiero od 1 stycznia 2019 r. pozwolił zaliczać do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości spłacone przez spadkobiercę długi spadkowe (art. 22 ust. 6d ustawy o PIT). Nowelizacja wprowadziła też inne, jeszcze dalej idące ułatwienie. Polega ono na tym, że pięcioletni termin, po którym można sprzedać nieruchomość bez podatku, liczy się od daty nabycia jej przez spadkodawcę, a nie (jak wcześniej) od daty jego śmierci. Mówi o tym dodany do ustawy o PIT art. 10 ust. 5.
Jeśli więc podatniczka wstrzymałaby się ze sprzedażą do 2019 r., mogłaby w ogóle nie płacić PIT od sprzedaży (jeśli jej matka nabyła nieruchomość co najmniej przed pięcioma laty) albo pomniejszyć przychód o długi spadkowe (jeśli od nabycia przez matkę do sprzedaży nie zdążyło upłynąć pięć lat).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 18 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 911/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia