Dokonaliśmy zakupu w jednej z sieci handlowych, informując sprzedawcę, że zakup dokonywany jest na firmę. Sprzedawca poinformował nas, że zakupy firmowe do 450 zł są przez sieć dokumentowane paragonami z NIP, a faktury są wystawiane tylko do zakupów na wyższe kwoty. Czy jest to dopuszczalne postępowanie? Czy możemy na podstawie otrzymanego paragonu żądać wystawienia nam faktury przez sieć handlową?
Od 1 stycznia 2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści (tzw. faktury uproszczone). Obecnie możliwość wystawiania takich faktur przewiduje art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro).
Przepis ten miał umożliwić wykorzystywanie paragonów z NIP nabywcy jako faktur uproszczonych. Co prawda zdaniem sądów administracyjnych cel ten nie został osiągnięty (tj. paragony z NIP nabywcy nie stanowią faktur – zob. przykładowo wyroki NSA z 8 października 2015 r. – sygn. akt I FSK 1321/14 oraz z 27 października 2016 r. – sygn. akt I FSK 431/15), jednak odmiennego zdania jest od niedawna Ministerstwo Finansów. Z komunikatów MF dostępnych na stronie https://www.gov.pl (zob. https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r oraz https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow) wynika bowiem, że paragony z NIP nabywcy wystawiane na kwoty nieprzekraczające 450 zł (albo 100 euro) stanowią jednak faktury uproszczone, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.
A zatem w świetle stanowiska reprezentowanego przez MF otrzymany przez państwa firmę paragon z NIP nabywcy jest fakturą (a w konsekwencji, że na podstawie otrzymanego paragonu z NIP nabywcy możecie państwo – tak jak w przypadku każdej faktury – odliczyć podatek VAT). Oznacza to również, że w przedstawionej sytuacji sprzedawca nie tyle odmówił wystawienia faktury (gdyż takową jest paragon z NIP nabywcy), co odmówił wystawienia drugiej faktury dokumentującej tę samą sprzedaż (według mnie słusznie, jeżeli przyjąć stanowisko MF).
Wyjaśnić jednocześnie trzeba, że wyłącznie od sprzedawcy zależy, czy sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) udokumentuje „pełną” fakturą czy fakturą uproszczoną, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. W konsekwencji nabywcy nie mają możliwości zmuszenia sprzedawców do wystawiania pełnych faktur zamiast faktur uproszczonych, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT Nabywcy mogą jedynie prosić o dokumentowanie sprzedaży, o której mowa, pełnymi fakturami i rezygnować ze współpracy z podmiotami, które upierają się przy dokumentowaniu tej sprzedaży za pomocą faktur uproszczonych (np. paragonów z NIP nabywcy).
Podstawa prawna:
• art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106)