Przekazanie udziału w nieruchomości osobie, która spłaci zaciągnięty kredyt, to odpłatne zbycie. Ale 19-proc. PIT jest tylko od bankowych odsetek – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Pytanie zadał podatnik, który wspólnie z inną osobą nabył nieruchomość. Kupili ją po połowie – każdy po 50 proc. udziałów. W tym celu podatnik zaciągnął kredyt hipoteczny. Po roku zdecydował, że wycofa się z inwestycji. W efekcie współwłasność została przeniesiona na drugiego współwłaściciela.
Ten w zamian przejął dług wobec banku. Kontrahentowi oddał 23 tys. zł jako równowartość poniesionych dotychczas kosztów: wkładu własnego, prowizji dla biura nieruchomości, notariusza, podatku od czynności cywilnoprawnej. W kwocie tej mieściły się również odsetki od kredytu, które dotychczas naliczył bank, a podatnik zapłacił.
Reklama
We wniosku o interpretację podatnik (dotychczasowy dłużnik) podkreślił, że na transakcji nie zyskał ani złotówki. Uważał więc, że nie powstał u niego żaden dochód do opodatkowania.
Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że w sprawie znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, który mówi o przychodzie, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości ma miejsce przed upływem pięciu lat od jej nabycia.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zapłata nie musi polegać na przepływie gotówki. Może nią być także zwolnienie z długu. Uznał więc, że przeniesienie udziału w nieruchomości na inną osobę, w zamian za częściową spłatę oraz przejęcie zobowiązań kredytowych, to nic innego jak odpłatne zbycie. Jeśli ma ono miejsce przed upływem pięciu lat, to trzeba się liczyć z 19-proc. PIT.
Dyrektor KIS podkreślił jednak, że podatek pobiera się od dochodu, który jest różnicą pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Do kosztów – wyjaśnił – można zaliczyć: wydatki na nabycie, prowizję dla biura nieruchomości, opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych.
Organ wykluczył z nich natomiast odsetki od kredytu. Stwierdził, że jest to wydatek związany z pozyskaniem źródła finansowania, a nie z nabyciem nieruchomości.
W rezultacie uznał, że 19-proc. PIT jest należny od różnicy pomiędzy uzyskaną przez podatnika ceną za udział (czyli wartością pozostałego kredytu oraz otrzymanymi 23 tys. zł) a wydatkami na zakup (ceną nabycia, prowizją dla biura nieruchomości, opłatami notarialnymi i PCC).
Podatnik będzie musiał zapłacić 19-proc. PIT od kwoty odsetek, których koszt zrekompensował mu dotychczasowy współwłaściciel nieruchomości.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2. 4011.55.2019.2.MU