Jak ująć w JPK_VAT paragon z NIP nabywcy? Okazuje się, że gdy zakup jest do 450 zł, trzeba to robić ręcznie.
Alternatywą jest całkowita rezygnacja z wystawiania paragonów z NIP przy takich stosunkowo niewielkich transakcjach.

Zakup do 450 zł