Przedsiębiorca zarejestrował się w 2012 r. jako czynny podatnik VAT i przez dłuższy czas prowadził działalność gospodarczą. Pod koniec 2018 r. zdecydował się na jej zawieszenie z uwagi na pogarszającą się koniunkturę. Zamierza wznowić działalność od 1 maja 2020 r. Wybierze wtedy zwolnienie podmiotowe z VAT, przysługujące firmom o małych obrotach. Czy zwolnienie będzie mu przysługiwać w pełnym limicie, tj. 200 tys. zł, czy będzie musiał je obliczyć proporcjonalnie do okresu, jaki pozostanie mu do końca roku, tj. od maja do grudnia? W takim wypadku byłoby to niecałe 117 tys. zł.
TEMAT: Zwolnienie do 200 tys. zł
PROBLEM: Jak obliczyć limit
Limity zwolnienia podmiotowego zostały określone w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Z pierwszego przepisu wynika, że preferencja przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą i nie przekroczyli w poprzednim roku poziomu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł. Drugi dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku. Należy wtedy obliczyć limit w proporcji do okresu prowadzenia firmy w roku podatkowym.
Reklama
Fiskus przychyla się do stanowiska, że firmie wznawiającej działalność w trakcie roku przysługuje pełny limit 200 tys. zł. Przy czym żadnych wątpliwości nie ma, gdy okres zawieszenia jest krótszy niż 6 miesięcy.

Reklama
Przykładem jest interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.506. 2017.1.AP). Pytanie zadał przedsiębiorca, który w 2017 r. czasowo zawiesił działalność, a następnie (w tym samym roku) postanowił ją odwiesić. Uważał, że zawieszenie działalności nie ma wpływu na limit obrotów uprawniający do zwolnienia, więc nadal przysługuje mu on w wysokości 200 tys. zł.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania jej wykonywania. Nadal więc przedsiębiorca, który czasowo nie prowadzi działalności gospodarczej, pozostaje podatnikiem VAT. Po ewentualnym wznowieniu świadczenia usług nie będzie więc uznany za rozpoczynającego działalność, a kontynuującego ją. Limit 200 tys. zł będzie go dotyczył w pełnej wysokości – podsumował dyrektor KIS.
Takiego samego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 kwietnia 2010 r., sygn. IPPP2-443-41/10-4/JB.
Więcej wątpliwości budzi sytuacja, gdy przedsiębiorca zawiesi działalność na dłużej niż 6 miesięcy. Eksperci, z którymi rozmawiała DGP, są jednak przekonani, że odpowiedź na pytanie o limit zwolnienia podmiotowego jest taka sama.
Co prawda, przedsiębiorcy, który zawiesili działalność gospodarczą na co najmniej 6 miesięcy, są wykreślani z rejestru podatników VAT (na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT), ale przepisy pozwalają też przywrócić status podatnika po odwieszeniu działalności. Zgodnie z art. 96 ust. 9g ustawy o VAT „podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności”.
To oznacza, że przedsiębiorca czasowo wykreślony i przywrócony do rejestru zachowa swój status podatnika VAT, a tym samym będzie mu przysługiwał pełny limit zwolnienia, tj. 200 tys. zł rocznie.