Zmiany w umowie zawartej przed 2019 r., wprowadzone w związku z przekształceniem spółki jawnej w komandytową nie wykluczają korzystnego rozliczania rat leasingowych – potwierdził dyrektor KIS.
Chodzi o obecne ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu rat od leasingu samochodu osobowego. Zasadniczo limit 150 tys. zł nie dotyczy umów zawartych do końca 2018 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zostanie zmieniona lub odnowiona – wówczas trzeba stosować nowe przepisy. Wynika to z art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159).
Utraty preferencji nie ma jednak w razie przekształcenia, co potwierdził właśnie dyrektor KIS. Spytał o to wspólnik spółki jawnej, który przed 1 stycznia 2019 r. podpisał umowy leasingu samochodów osobowych. Teraz rozważa przekształcenie spółki w komandytową. Chciał się upewnić, że nie straci możliwości preferencyjnego rozliczania leasingu.