Zmiany w umowie zawartej przed 2019 r., wprowadzone w związku z przekształceniem spółki jawnej w komandytową nie wykluczają korzystnego rozliczania rat leasingowych – potwierdził dyrektor KIS.
Chodzi o obecne ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu rat od leasingu samochodu osobowego. Zasadniczo limit 150 tys. zł nie dotyczy umów zawartych do końca 2018 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zostanie zmieniona lub odnowiona – wówczas trzeba stosować nowe przepisy. Wynika to z art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159).
Utraty preferencji nie ma jednak w razie przekształcenia, co potwierdził właśnie dyrektor KIS. Spytał o to wspólnik spółki jawnej, który przed 1 stycznia 2019 r. podpisał umowy leasingu samochodów osobowych. Teraz rozważa przekształcenie spółki w komandytową. Chciał się upewnić, że nie straci możliwości preferencyjnego rozliczania leasingu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Za kluczowe uznał to, że spółce przekształconej (komandytowej) będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (jawnej), co wynika z art. 551 par. 1 i art. 553 kodeksu spółek handlowych. Wobec tego nie należy utożsamiać przekształcenia ze zmianą stron umowy leasingu – wyjaśnił.
Dodał, że zmiana niektórych danych na skutek przekształcenia, takich jak: firma, dane adresowe, numer KRS, ma w tej sytuacji jedynie charakter techniczny.
Inaczej jest przy wniesieniu do spółki umów sprzed 1 stycznia 2019 r. Spytał o to m.in. komandytariusz, który w połowie 2019 r. wniósł aportem do spółki komandytowej całe swoje przedsiębiorstwo i zaraz potem zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (został wykreślony z CEIDG). Jego biznes przejęła spółka.
W tym wypadku następuje utrata prawa do preferencyjnego rozliczenia – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 22 października 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-3.4011. 379.2019.2.PS).
Organ uznał, że w takiej sytuacji zmienia się strona zawartych już umów leasingowych. Przy aporcie nie ma bowiem sukcesji praw i obowiązków. Pisaliśmy o tym w artykule „Aport jak cesja. Wyklucza preferencyjne rozliczenie leasingu” (DGP nr 211/2019).
Podobnych argumentów użył dyrektor KIS, odnosząc się do pytań o cesję umowy leasingu. Przykładem są interpretacje: z 20 marca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-1. 4011.590.2018.1.MT), z 21 marca 2019 r. (sygn. 0112 KDIL3-3.4011.435.2018. 2.DS), z 17 maja 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010. 155.2019.1.AG).
Podatnik traci też preferencję przy zmianie harmonogramu spłat rat leasingowych. Fiskus uważa bowiem, że może to powodować korzyści podatkowe w postaci chociażby przyśpieszenia spłaty wartości pojazdów, a tym samym „niestandardowego” zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w krótkim czasie (krótszym niż pierwotnie przewidziany).
Takie stanowisko zajął dyrektor KIS m.in. w interpretacjach z 12 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB1 -2.4010.253.2019.1.ANK, i z 22 maja 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.133.2019. 1.MR.
Interpretacja dyrektora KIS z 30 grudnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.533.2019.4.MD.