Dziś wszystkie faktury można oznaczać słowami „mechanizm podzielonej płatności” i płacić w ten sposób bez względu na oznaczenia na nich. Ale od 1 kwietnia 2020 r. dowolność będzie miał tylko nabywca.
Od tego dnia, ze względu na zmiany w JPK_VAT, sprzedawcy będą musieli oznaczać w pliku jako MPP (mechanizm podzielonej płatności) tylko te faktury, które naprawdę są objęte obowiązkowym split paymentem.
Ten sam obowiązek wykazania w JPK będą mieli nabywcy względem faktur zakupowych.