Lot za granicą, czarter również, a CIT miał być w Polsce. Wyrok NSA nie jest pierwszym, który poskramia apetyt fiskusa na daninę od zagranicznych dochodów.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł: zagraniczne biuro podróży, które dostaje od polskiej firmy wynagrodzenie za organizację lotu poza granicami Polski, nie uzyskuje w naszym kraju dochodów. Nie można go też uznać za zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej.
W czerwcu w innej sprawie WSA w Warszawie uznał, że polski fiskus nie może domagać się daniny w sytuacji, gdy właścicielem urządzenia przemysłowego jest Szwed, a roboty budowlane są wykonywane w Szwecji.