Montaż paneli tapicerowanych można uznać za modernizację. Skoro są one trwale połączone z lokalem oraz spełnione są inne warunki, to ma zastosowanie preferencyjna stawka VAT – orzekł WSA w Warszawie.
Podatniczka tłumaczyła, że produkowane przez nią panele tapicerowane, montowane w sypialniach (jako forma zagłówka łóżka) oraz w pokojach dziecięcych, są przyklejane bezpośrednio do ściany, za pomocą specjalnego kleju montażowego. Dzięki nim pomieszczenie zostaje też wyciszone.
Kobieta dodała, że demontaż paneli jest możliwy, ale powoduje uszkodzenie ściany (ubytki w tynku) oraz zniszczenie paneli.
Reklama
Wyjaśniła, że montaż przypomina układanie glazury, tylko przy zastosowaniu innego kleju montażowego.
Usługi są wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Spór z fiskusem dotyczył więc tego, czy mogą być one objęte stawką 8 proc. VAT.

Reklama
Podatniczka uważała, że spełniła wszystkie wymogi z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Argumentowała, że jej świadczenie dotyczy remontu lub modernizacji, a mieszkania, w których montuje panele, są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że podatniczka musi stosować stawkę 23 proc. VAT. Nie zgodził się z nią, że wykonuje ona usługę w ramach modernizacji czy remontu. Uznał, że panele tapicerowane, montowane do ściany za pomocą kleju, są elementem wyposażenia (interpretacja z 14 lutego 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.743.2018.2.PC).
Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. Orzekł, że montaż paneli można uznać za modernizację, rozumianą jako unowocześnienie i usprawnienie czegoś.
Sędzia Ewa Izabela Fiedorowicz zwróciła uwagę na opis stanu faktycznego, z którego wynikało, że montaż paneli oznacza trwałe połączenie z lokalem, a demontaż spowodowałby ubytek w tynku i zniszczenie paneli, więc naruszona zostałaby konstrukcja budynku.
Zdaniem sądu nie można też pominąć faktu, że panele powodują wyciszenie pomieszczenia. Spełnione są więc warunki do zastosowania 8-proc. stawki VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1018/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia