Instalacje fotowoltaiczne będą tylko z 8 proc. VAT – zdecydował Sejm w przyjętej w zeszłym tygodniu nowelizacji wprowadzającej zmiany do różnych ustaw, w tym również o VAT.
Dziś w grę wchodzą dwie stawki. Instalacje zlokalizowane na dachu budynku mieszkalnego są objęte 8 proc. VAT, natomiast pozostałe, umieszczone na gruncie lub dachu budynku gospodarczego, są ze stawką 23 proc.
Zmieni się to za sprawą zmodyfikowanej w ustawie o VAT definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ważne nie będzie to, gdzie instalacja fotowoltaiczna jest umieszczona, tylko to, czy jest ona związana z budynkami, o których mowa w przepisie, czyli głównie z domami jednorodzinnymi, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 mkm.
Zmiana wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa nowelizująca prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy (druk sejmowy nr 3522) – skierowana do Senatu