Zakup kwiatów i warzyw z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z mężem nie jest sprzedażą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ale daje żonie biznesmence prawo do odliczenia VAT z faktury VAT RR wystawionej na męża – potwierdził dyrektor KIS.
Chodziło o męża, który jest rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia z VAT, i żonę prowadzącą działalność gospodarczą w innym zakresie jako podatnik VAT czynny. Oboje prowadzą wspólne gospodarstwo rolne.
Pytanie dotyczyło zakupu przez żonę warzyw i kwiatów ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Czy żona może dokumentować to fakturami VAT RR wystawianymi na męża i czy może odliczać wynikający z nich podatek?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że nic nie stoi na przeszkodzie takiej sprzedaży, ponieważ mamy do czynienia z odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie od niego produktów.
W tej sytuacji zatem żona, kupując kwiaty i warzywa ze wspólnego gospodarstwa rolnego, powinna wystawiać na męża faktury VAT RR. Jednocześnie ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z tych faktur – potwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 listopada 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.607.2019.3.MS