Ochronę prawną w zakresie podatku od towarów i usług da nie tylko wiążąca informacja stawkowa (WIS), lecz także wiążąca informacja akcyzowa (WIA) – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Od kwietnia 2020 r. stawki podatku dla poszczególnych towarów będą określane według kodów Nomenklatury Scalonej (CN). W związku z tym już teraz wprowadzono możliwość występowania do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wiążącą informację stawkową. Od kwietnia 2020 r. WIS będą chronić zarówno podatnika, który ją otrzyma (np. producenta towaru), jak i innych, którzy się na nią powołają (przedsiębiorców w łańcuchu sprzedaży).
Tą samą nowelizacją – z 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1751) – rozszerzono zakres ochrony, jaką daje inna wiążąca informacja – akcyzowa. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu podaje w niej kod CN towaru dla celów akcyzowych. Teraz będzie to użyteczne także dla celów VAT.
Jak wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytanie DGP, z ochrony prawnej określonej w art. 42c ust. 3 pkt 2 będą mogli korzystać zarówno posiadacze WIA, jak i inni podatnicy posługujący się takimi decyzjami. „Decyzje te określają bowiem właściwą klasyfikację towaru według Nomenklatury Scalonej (CN) i tym samym ułatwią podatnikom prawidłowe przyporządkowanie stawki VAT do danego grupowania CN” – wyjaśnił resort. Warunkiem jest tylko to, aby towar był tożsamy pod każdym względem z tym będącym przedmiotem WIA.
Węższy pozostaje natomiast zakres ochrony, jaką daje WIA w zakresie podatku akcyzowego. Tu wiąże organy podatkowe tylko wobec podmiotu, na rzecz którego informacja została wydana.
We wspomnianej nowelizacji ustawy o VAT nie ma natomiast mowy o trzecim rodzaju wiążących informacji – taryfowej (WIT). Dyrektor IAS w Warszawie również określa w niej kod CN dla towarów, z tym że dla potrzeb celnych. Na tej podstawie będzie można określić również wysokość stawki VAT, ale WIT nie będzie dawał w tym zakresie żadnej ochrony prawnej. Potwierdziło to również Ministerstwo Finansów.
Przypomnijmy, że za WIS trzeba zapłacić 40 zł (kwota ta musi być przemnożona przez liczbę towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, o którą spyta podatnik). Trzeba też pokryć koszty ewentualnych badań i analiz. Nie ma natomiast opłaty za WIA i WIT, podatnik musi pokryć tylko koszty badań i analiz.