Nabywca towaru lub usługi objętych mechanizmem podzielonej płatności może wpłacić równowartość podatku na konto VAT sprzedawcy w więcej niż jednej transzy.
Ważne, by w podzielonej płatności opłacił całą równowartość podatku wynikającą z faktury – wynika z odpowiedzi biura prasowego Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Zadaliśmy je w związku z wątpliwościami, jakie budzi art. 108a ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że „zastosowanie” mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) oznacza zapłatę na rachunek VAT całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury.
– Czytając ten przepis dosłownie, można dojść do wniosku, że wystarczy zapłacić na rachunek VAT np. 1 zł podatku – zauważa Krzysztof Dyba, doradca podatkowy w DLA Piper.
Przepis w tym brzmieniu nie budził większej wątpliwości, gdy mechanizm podzielonej płatności był dobrowolny (od lipca 2018 r.). Zmieniło się to 1 listopada br., gdy w życie weszły przepisy o obowiązkowym stosowaniu split paymentu w branżach wrażliwych ( załącznik nr 15 do ustawy o VAT). Za unikanie rozliczeń w tej formie grożą sankcje i to zarówno sprzedawcom, jak i nabywcom.
Z punktu widzenia nabywców istotny jest właśnie art. 108a ust. 2 ustawy. Krzysztof Dyba zwraca uwagę, że przepis ten nie został znowelizowany przy wprowadzeniu obowiązkowej podzielonej płatności. Nadal jest w nim mowa o zapłacie części kwoty podatku na rachunek VAT.
– Uważam więc, że jeśli płatność obejmuje jedną fakturę, to nabywca może uregulować w split paymencie np. tylko 1 zł VAT i nie powinien ponosić z tego powodu sankcji – twierdzi ekspert.
Z taką wykładnią nie zgadza się Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi na pytanie DGP resort wyjaśnił, że nabywca towaru lub usługi z załącznika nr 15 powinien zapłacić całą kwotę z faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Może to wprawdzie zrobić w ratach, ale wszystkie one muszą być opłacone w split paymencie – wynika z odpowiedzi.
Jeśli podatnik zapłaci tylko część podatku metodą podzielonej płatności, to art. 108a ust. 2 ustawy o VAT nie zostanie prawidłowo zastosowany i trzeba się liczyć z nałożeniem sankcji za jego naruszenie – informuje MF.
– Stanowisko MF odwołuje się do celu wprowadzenia przepisów. Uważam jednak, że literalne brzmienie nie pozostawia żadnej wątpliwości – częściowa płatność VAT może uchronić nabywcę przed sankcjami – komentuje Krzysztof Dyba.
– Wskazane byłoby doprecyzowanie regulacji w tym zakresie. Niewątpliwie pomogłoby to w niektórych sytuacjach, np. przy fakturach częściowo skompensowanych – podsumowuje Krzysztof Dyba.
Resort nie widzi jednak potrzeby nowelizacji przepisów w tym zakresie.
Fragment odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą o wartości brutto powyżej 15 tys. zł, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Oznacza to, że aby przepis został prawidłowo zrealizowany, cała kwota odpowiadająca kwocie podatku wynikająca z takiej faktury powinna zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności. Dopuszczalne jest oczywiście uregulowanie tej kwoty poprzez kilka płatności, jednakże każda pojedyncza płatność powinna być regulowana w mechanizmie podzielonej płatności.