O nagrodach związanych ze sprzedażą premiową można mówić tylko wtedy, gdy otrzymuje je nabywca towaru lub usługi, a więc np. sklep, hurtownia, hotel, restauracja, a nie ich pracownicy – orzekł NSA.
Poprzedni, identyczny wyrok zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 21 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 2046/18). Pisaliśmy o tym w artykule „Nagroda od dostawcy dla kierownika sklepu z PIT” (DGP nr 162/2019).
Zwolnienie z podatku dla nagród związanych ze sprzedażą premiową wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Ulga jest możliwa, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2 tys. zł.
Spór w tej sprawie toczył producent wyrobów do sklepów, hurtowni, hoteli i restauracji. We wniosku o interpretację poinformował, że w zamian za zakupy przyznaje nagrody, ale – jak podkreślił – nie dostają ich firmy, które dokonują zakupów, tylko ich pracownicy, bo to oni w praktyce podejmują decyzje zakupowe.
Firma uważała, że takie nagrody mają związek ze sprzedażą premiową i jeśli ich wartość nie przekracza 2 tys. zł, są zwolnione z PIT. Nie ciążą więc na niej w tym zakresie obowiązki płatnika.
Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, ma zastosowane wyłącznie do tych, którzy nabywają towary i usługi w sprzedaży premiowej, czyli sklepów, hurtowni, hoteli, restauracji, a nie ich pracowników.
– Nie ma żadnych przeszkód, by nagrodę otrzymywali kierownicy sklepów, hurtowni, menedżerowie hoteli lub restauracji oraz kucharze, którzy mają realny wpływ na decyzje zakupowe danego klienta – przekonywała spółka.
WSA w Gdańsku nie podzielił jednak tej argumentacji. Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 wywiódł, że „nagroda związana ze sprzedażą premiową” jest nagrodą przyznaną nabywcy towarów, czyli firmie dokonującej zakupu, a nie jej pracownikowi.
Niekorzystnie dla spółki orzekł też NSA. W uzasadnieniu sędzia Piotr Przybysz powtórzył argumentację z sierpniowego wyroku NSA. Stwierdził, że gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie z podatku nagród otrzymywanych przez osoby mające wpływ na decyzje o zakupie, to odpowiednio zapisałby to w przepisie.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 30 października 2019 r., sygn. akt II FSK 2455/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia