Również po 31 grudnia 2019 r. nie będzie podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie lub wymianie wirtualnych walut. Zwolnienie zostanie zapisane wprost w ustawie o PCC.
Prace nad nowelizacją trwają. Rządowe Centrum Legislacyjne poinformowało właśnie, że projektu nie musi rozpatrywać komisja prawnicza. To oznacza, że zajmie się nim teraz Komitet Stały Rady Ministrów.
Obecnie również nie ma PCC od kryptowalut, z tym że zwolnienie to jest dziś zapisane w rozporządzeniu z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. poz. 1346 ze zm.).
Pierwotnie zakładano, że preferencja ta będzie obowiązywać do końca czerwca br., ale ostatecznie minister przedłużył ją do końca 2019 r.
Zgodnie z projektowaną ustawą zwolnienie obejmie umowy sprzedaży i zamiany waluty wirtualnej rozumianej zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. 1346). W świetle tego przepisu wirtualną walutą jest cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest m.in. wekslem lub czekiem, instrumentem finansowym, oraz:
  • jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także
  • może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo
  • może być przedmiotem handlu elektronicznego.
  • Jaki PIT i VAT przy zakupie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego
Gdyby przepisy się nie zmieniły (w ustawie bądź rozporządzeniu) oznaczałoby to, że sprzedaż lub zamiana kryptowalut podlega opodatkowaniu PCC według stawki 1 proc. Zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 488/16) wirtualne waluty należy kwalifikować jako prawa majątkowe.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PCC – do dalszego procedowania, bez obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą