W katalogu kosztów finansowania dłużnego nie mieści się zapłata wekslem własnym, bo w tym przypadku nie dochodzi do otrzymania żadnych pieniędzy – orzekł WSA w Warszawie.
Chodzi o obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w odliczaniu od przychodów kosztów zewnętrznego finansowania (art. 15c ustawy o CIT).
Sprawa dotyczyła spółki, która sprzedaje produkty elektryczne. Planowała, że kupi od spółki jawnej towar z odroczonym terminem płatności. Z uwagi jednak na skalę transakcji nie byłaby w stanie zapłacić w terminie za całość. Dlatego zamierzała wystawić weksel własny. Chciała się upewnić, że taka zapłata nie jest finansowaniem dłużnym w rozumieniu art. 15c i 15ca ustawy.