Obowiązkowa podzielona płatność, nowa matryca stawek, konsekwencje zapłaty na konto nieznane fiskusowi – to nowości czekające podatników VAT w najbliższym czasie. Przypomnieli o nich wczoraj eksperci firmy doradczej KPMG w Polsce.
Najważniejszą zmianą jest wchodzący w życie od listopada br. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment), który obejmie ponad 150 towarów i usług. W większości przypadków są one dziś objęte innym specjalnym reżimem – odwrotnym obciążeniem lub solidarną odpowiedzialnością. Split payment będzie też dotyczyć innych towarów, m.in. telewizorów, węgla kamiennego i brunatnego, części do motocykli i samochodów.
Sprzedawca będzie musiał zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, a nabywca wpłacić równowartość VAT wynikającą z transakcji na specjalne konto sprzedawcy.
Za zignorowanie obowiązków będą grozić obu stronom transakcji surowe sankcje (30 proc. w VAT, ewentualne sankcje karnoskarbowe i od 2020 r. brak prawa do zaliczenia przez nabywcę wydatków do kosztów uzyskania przychodu).
Na problemy z interpretowaniem nowych przepisów zwróciła uwagę Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, dyrektor w zespole VAT w KPMG. Przykładowo – na wymóg umieszczania przez sprzedawcę na fakturze odpowiedniej adnotacji, nawet gdy wartość towaru objętego split paymentem nie przekroczy 15 tys. zł (ale cała należność wynikająca z tej faktury będzie przekraczać tę kwotę).
Wątpliwość dotyczy też kompensat wielostronnych (nettingów) – z przepisów nie wynika, czy muszą być one rozliczane metodą podzielonej płatności. Zdaniem ekspertki, należy poczekać w tym zakresie na zapowiedziane już przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe.
Na zbliżające się wejście w życie nowej matrycy stawek VAT zwróciła uwagę Agnieszka Laskowska, dyrektor w zespole VAT w KPMG w Polsce. Przypomniała, że już od listopada br. podatnicy będą mogli występować o wiążące informacje stawkowe, które pozwolą im uzyskać opinię fiskusa co do właściwej stawki VAT na dany towar lub usługę.
Potem, od kwietnia 2020 r. wejdzie w życie sama matryca. Zasadniczo ma ona zlikwidować obecne różnice w stawkach na towary podobne. W przypadku niektórych towarów będzie to oznaczać niższą daninę niż obecnie, w przypadku innych – podwyżkę (np. stawka na krewetki i ośmiorniczki wzrośnie do 23 proc.).
Przy okazji ekspertka zwróciła uwagę na to, że zamówione w restauracji danie z owocami morza będzie również z 23 proc. VAT, a nie 8 proc. jak przy typowej usłudze gastronomicznej.
Agnieszka Laskowska wspomniała też o obowiązującej już od września białej liście podatników. Zachęciła do wykorzystania ostatnich miesięcy roku na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z wyszukaniem w wykazie numeru rachunku bankowego własnej firmy bądź kont kontrahentów. Przypomniała, że od stycznia 2020 r. zapłata na konto niewidniejące na białej liście będzie oznaczać zasadniczo brak prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialność za VAT.
Ostatnie z wymienionych przez ekspertów zmian to tzw. quick fixes , czyli „łaty” do obecnego systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. One również mają wejść w życie z początkiem 2020 r.