Z punktu widzenia organów skarbowych istotne będzie to, czy rachunek znajdował się na białej liście w dniu zlecenia przelewu. Nie liczy się data obciążenia rachunku nabywcy ani data uznania rachunku sprzedawcy.
Jedną z najważniejszych informacji w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT są numery firmowych rachunków bankowych i prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Chodzi o wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym:
Numery tych rachunków są potwierdzane przez fiskusa przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).