Przedsiębiorcy, którzy korzystają z wykazu czynnych podatników VAT, zwracają uwagę na to, że brak w nim wielu rachunków bankowych. Wątpliwości budzi także korzystanie z innych rodzajów rachunków, których nie objęły przepisy w aktualnym brzmieniu.

Rachunki wirtualne

Jednym z takich rachunków niewymieninych w przepisach są subrachunki wirtualne, które są przypisywane do poszczególnych klientów danego usługodawcy (np. dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych). Każda wpłata, która trafia na taki subrachunek, jest wprawdzie ewidencjonowana na rachunku podstawowym, ale wirtualne konto pozwala na jednoznaczną identyfikację kontrahenta. Obowiązująca od września br. nowelizacja nakazuje zgłaszać fiskusowi jedynie rachunki rozliczeniowe w rozumieniu prawa bankowego. Wirtualne subrachunki nie spełniają takiej definicji.