Obniżka podatku od dywidend, zwiększenie ulg podatkowych dla programów akcji pracowniczych, zwolnienie z podatku euroobligacji – to elementy Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wczoraj przyjął ją rząd.
Strategia przewiduje m.in. preferencje podatkowe dla emitentów, inwestorów i pośredników, ale na projekty konkretnych ustaw trzeba będzie poczekać.
Ministerstwo Finansów i rząd chcą poprzez podatki zachęcać emitentów, pośredników i inwestorów do szerszego korzystania z rynku kapitałowego. Nie chcą natomiast promować transakcji spekulacyjnych. Dlatego proponują rozwiązania, które mają zachęcać do oszczędności, inwestycji długoterminowych, ciągłości działalności gospodarczej i przejrzystego obrotu, a także do wchodzenia firm na giełdę.
Strategia zakłada obniżenie stawki podatku od dywidendy z 19 proc. do 10 proc., ale pod warunkiem że inwestycja, z tytułu której będzie wypłacana dywidenda, będzie trwała co najmniej pięć lat.
Inwestorzy będą mogli też kompensować zyski i straty kapitałowe z funduszy inwestycyjnych oraz innych papierów wartościowych. Obecnie, gdy ktoś straci np. na akcjach, a zyska np. na funduszach, nie może jednego z drugim skompensować. To ma się zmienić. Zakaz kompensaty pozostanie dla produktów, które w strategii uznano za spekulacyjne, np. CFD (kontraktów różnicy kursowej) czy kryptowalut.
Strategia przewiduje również zachęty do motywowania kadry kierowniczej w firmach. Zakłada zwolnienie z podatku zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych (w tym programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej). Zwolnienie będzie do określonej wysokości i pod warunkiem, że sprzedaż akcji nastąpi dopiero po upływie minimalnego okresu. Co więcej, zwolnienie z podatku będzie tylko wtedy, gdy pracownik będzie dalej w spółce (z pewnymi wyjątkami). Zmiany mają dotyczyć wyłącznie akcji, a nie opcji na akcje.
Ponadto rząd chce, aby firmy, które będą chciały zadebiutować na giełdzie, mogły zaliczać wszystkie koszty związane z pierwszą ofertą publiczną do kosztów uzyskania przychodów. Dziś nie można odliczyć m.in. opłat sądowych, notarialnych i giełdowych.
Rząd zapisał też w strategii m.in. zwolnienie z podatku u źródła od otrzymanych odsetek od euroobligacji. Dzięki temu Polska ma stać się alternatywą dla innych krajów, które już dziś nie pobierają podatek u źródła w przypadku emisji euroobligacji.
Zwolnione z podatku od zysków kapitałowych mają być także nowe obligacje rozwojowe. Będą to papiery pięcioletnie, o stałej stopie procentowej, mające służyć celom rozwojowym państwa (np. rozbudowie infrastruktury) albo przedsiębiorstw (np. sfinansowaniu nowego parku maszynowego).
Strategia przewiduje ponadto: zwolnienie z podatku bankowego środków otrzymanych w wyniku transakcji repo (o ile spełnione zostaną określone warunki) oraz wprowadzenie jako zasady, że spółki notowane na giełdzie i pozostali uczestnicy rynku będą obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe.