W lokalu kupionym w ramach zwolnienia z podatku dochodowego nie trzeba przez lata mieszkać. Można go niemal od razu sprzedać. A jeszcze lepiej przekazać w darowiźnie.
Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbo wej (KIS) z 3 września 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011. 369.2019.2.KR).
Fiskus wyjaśnił w niej, że ani przepisy, ani wykładnia organów podatkowych, ani orzecznictwo sądów administracyjnych nie określają minimalnego okresu, po upływie którego podatnikowi wolno przenieść prawo własności do lokalu tak, by nie utracić ulgi mieszkaniowej (przysługującej w związku z nabyciem tego lokalu).