Obniżenie wartości wkładu w spółce komandytowej nie powoduje powstania przychodu u wspólnika – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o wspólnika spółki komandytowej, który rozważał wycofanie z niej części swojego wkładu. Wiązałoby się to z wypłatą pieniędzy na jego rzecz.
Wspólnik uważał, że nie spowoduje to dla niego żadnych skutków podatkowych. Wskazywał, że żaden przepis ustawy o PIT nie mówi o powstaniu przychodu wskutek obniżenia wartości wkładu w spółce osobowej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że u wspólnika powstanie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT.
Podobnego zdania był WSA w Rzeszowie. Orzekł, że skoro art. 14 ust. 2 pkt 16 zalicza do przychodów z działalności gospodarczej pieniądze związane z wystąpieniem ze spółki i zwrotem całości wkładów, to należy uznać, że dopuszcza stosowanie tych samych zasad do pieniędzy otrzymanych w związku z częściowym wycofaniem wkładów.
Nie zgodził się z tym NSA. Uzasadniając wyrok, sędzia Beata Cieloch powiedziała, że zarówno podniesione przed podatnika zarzuty, jak i jego argumenty są jak najbardziej zasadne.
Podobnie NSA orzekł już wcześniej, m.in. w wyrokach: z 29 listopada 2018 r. (sygn. akt II FSK 3386/16), z 20 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2396/16) i z 26 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1721/16).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3342/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia