W sprawie straty podatkowej fiskus obstaje przy swoim. I to mimo orzecznictwa sądów, w tym dwóch uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2014 i 2017.
Nadal więc twierdzi, że jeśli podatnik wykazał w zeznaniu stratę, to powinien przechowywać dokumentację podatkową nie pięć, a 10 lat. Potwierdzeniem takiej wykładni jest najnowsza interpretacja indywidualna z 10 września 2019 r. (nr 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w niej, że księgi podatkowe i dokumenty należy przechowywać pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku. A skoro na wysokość tego podatku miała wpływ strata (bo można ją odliczać od dochodu przez pięć kolejnych lat podatkowych), to łatwo policzyć, że okres archiwizowania dokumentacji podatkowej wydłuża się do 10 lat – stwierdził organ.

Archiwizowanie dokumentacji