statystyki

Jak rozliczyć zwrot towarów u sprzedawcy i nabywcy

autor: Marcin Szymankiewicz16.09.2019, 09:00; Aktualizacja: 16.09.2019, 14:26
Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody – choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o VAT).

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody – choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o VAT).źródło: ShutterStock

X, spółka z o.o. (podatnik VAT czynny), sprzedała 28 grudnia 2018 r. towary (obuwie) Witoldowi K., przedsiębiorcy prowadzącemu samodzielnie działalność gospodarczą i posiadającemu status podatnika VAT czynnego. 28 grudnia 2018 r. na udokumentowanie sprzedaży została wystawiona faktura na kwotę 12 300 zł (w tym VAT: 2300 zł) i tego samego dnia kontrahent otrzymał tę fakturę wraz z towarami. 3 stycznia 2019 r. spółka otrzymała przelewem zapłatę. X rozpoznała podatek należny i przychody z tytułu sprzedaży obuwia w grudniu 2018 r. Niestety, 30 września 2019 r. doszło do zwrotu towaru przez kontrahenta, przy czym spółka X wystawiła fakturę korygującą na udokumentowanie zwrotu obuwia 30 sierpnia 2019 r. W fakturze tej skorygowano podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą 3 września 2019 r., a potwierdzenie odbioru (tzw. żółtą zwrotkę) X otrzymała 10 września 2019 r. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymanie zwrotu sprzedanych towarów udokumentowanych fakturą korygującą?

X, spółka z o.o. (podatnik VAT czynny), sprzedała 28 grudnia 2018 r. towary (obuwie) Witoldowi K., przedsiębiorcy prowadzącemu samodzielnie działalność gospodarczą i posiadającemu status podatnika VAT czynnego. 28 grudnia 2018 r. na udokumentowanie sprzedaży została wystawiona faktura na kwotę 12 300 zł (w tym VAT: 2300 zł) i tego samego dnia kontrahent otrzymał tę fakturę wraz z towarami. 3 stycznia 2019 r. spółka otrzymała przelewem zapłatę. X rozpoznała podatek należny i przychody z tytułu sprzedaży obuwia w grudniu 2018 r. Niestety, 30 września 2019 r. doszło do zwrotu towaru przez kontrahenta, przy czym spółka X wystawiła fakturę korygującą na udokumentowanie zwrotu obuwia 30 sierpnia 2019 r. W fakturze tej skorygowano podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą 3 września 2019 r., a potwierdzenie odbioru (tzw. żółtą zwrotkę) X otrzymała 10 września 2019 r. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymanie zwrotu sprzedanych towarów udokumentowanych fakturą korygującą? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a VAT oraz zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Pomiędzy spółką a jej kontrahentem nie zachodzą żadnego rodzaju powiązania (rodzinne, majątkowe kapitałowe itp.). Dla spółki właściwą jest stawka CIT w wysokości 19 proc.

Obowiązek podatkowy powstaje m.in. z chwilą dokonania dostawy towarów (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Spółka zatem prawidłowo rozpoznała obowiązek podatkowy i podatek należny od sprzedanych towarów w grudniu 2018 r. (28 grudnia 2018 r.). Z kolei podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT). Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak: prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W przypadku spółki podstawą opodatkowania sprzedanych w grudniu 2018 r. towarów była kwota należnego wynagrodzenia netto, tj. 10 000 zł.

W analizowanej sprawie 30 sierpnia 2019 r. doszło do zwrotu towarów i została wystawiona faktura korygująca dokumentująca zwrot towarów, w której spółka skorygowała podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniża się o wartość zwróconych towarów.

Uwaga: Gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu podatnikowi towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą (zob. art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

W przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania – w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem – dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Przy czym potwierdzenie to podatnik musi uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Jeżeli dokument ten dotrze po ww. terminie, podatnik jest uprawniony do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT (art. 29a ust. 16 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie przypadki te nie zachodzą.

W opisanym w stanie faktycznym kontrahent otrzymał fakturę korygującą 3 września 2019 r., a 10 września 2019 r. spółka otrzymała potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta (tzw. żółtą zwrotkę). Zatem w rozliczeniu za wrzesień 2019 r. spółka jest uprawniona do zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę 10 000 zł oraz podatku należnego o kwotę 2300 zł.

Forma potwierdzenia


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane