Wydatki na działalność społecznie użyteczną to nie tylko podatkowe koszty, ale i możliwość potrącenia podatku naliczonego – wynika z wczorajszego wyroku NSA.
To dobra wiadomość zarówno dla biznesu, jak i dla lokalnych społeczności, które korzystają na działaniach firm prowadzonych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR).
Spór z fiskusem toczyła spółka z grupy medialnej. We wniosku o interpretację poinformowała ona, że w radiu i w internecie propaguje – w ramach przyjętej strategii marketingowej – działalność społecznie użyteczną. Chodziło m.in. o wspieranie rodziny, integrację społeczną, walkę z wykluczeniem, działalność charytatywną, działania prozdrowotne i proekologiczne.
Reklama
Spółka wyjaśniła, że podejmuje działania w tych obszarach, a następnie relacjonuje je na antenie radia i na łamach portalu internetowego. Przekonywała, że podejmowanie takiej problematyki wpływa na jej postrzeganie jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie. Dzięki temu wzrasta słuchalność radia i zainteresowanie portalem internetowym, a w konsekwencji – jak zapewniała – zwiększa się także liczba reklamodawców i rosną przychody z reklam.
Spór toczył się o to, czy firma może odliczać VAT z faktur za towary i usługi związane z realizacją celów społecznie użytecznych. Spółka przekonywała, że mają one bezpośrednie przełożenie na działalność opodatkowaną.
Dyrektor izby skarbowej zgodził się na zaliczenie ich do podatkowych kosztów, ale nie na odliczenie VAT. Wyjaśnił, że podatek naliczony można odliczać tylko, gdy istnieje bezpośredni związek między np. wydatkiem a czynnościami opodatkowanymi VAT. W tej sprawie uznał, że związek ten jest odległy i niepewny.
Rację przyznał mu WSA w Krakowie. Orzekł, że prowadzona przez spółkę działalność społecznie użyteczna służy przede wszystkim przygotowaniu tematu do radiowej audycji lub internetowej relacji, a nie sprzedaży czasu reklamowego.
Nie zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Maria Dożynkiewicz potwierdziła, że w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE warunkiem odliczenia VAT jest bezpośredni i ścisły związek z czynnością opodatkowaną. Od razu jednak dodała, że według TSUE prawo do odliczenia VAT przysługuje także, gdy koszty towarów i usług stanowią część kosztów ogólnych podatnika.
– W orzecznictwie NSA ukształtował się pogląd, że budowa wizerunku przedsiębiorcy jest zaliczana do kosztów ogólnych prowadzonej działalności. Koszty te, choć nie są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi, to generują prawo do odliczenia VAT – powiedziała sędzia.
Przykładem są wyroki NSA z: 2 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I FSK 561/17), 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 1420/16), 26 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2500/16).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 10 września 2019 r., sygn. akt I FSK 1024/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia