Jedno ujednolicone postępowanie ma być wystarczające do pobrania od importerów wszystkich należnych opłat – zarówno celnych, jak i podatkowych.
Zmiana wynika z projektu nowelizacji prawa celnego oraz innych ustaw, nad którym pracuje rządowa komisja prawnicza.
Dziś naczelnik urzędu celno-skarbowego musi prowadzić dwa odrębne postępowania wobec podatników sprowadzających towary spoza Unii Europejskiej, najpierw określając należności celne, potem podatkowe.