- Jednym z ułatwień będzie możliwość opłacania innych danin publicznych z konta VAT. Mam tu na myśli podatek od importu, akcyzę, cło, podatek dochodowy, ale też składki ZUS - mówi w wywiadzie dla DGP Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów.
Jakie będą podstawowe założenia projektu nowelizacji ustawy o VAT, wdrażającej obowiązkowy split payment?
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie dotyczył transakcji pomiędzy przedsiębiorcami na kwotę powyżej 15 tys. zł, bo firmy, które chcą zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu, powinny rozliczać je bezgotówkowo, a co zrozumiałe, transakcji gotówkowych nie możemy objąć MPP. Zakładamy też, że do konsultacji zewnętrznych trafi projekt, w którym mechanizm podzielonej płatności obejmie pełny katalog towarów i usług, co do których otrzymaliśmy derogację (152 pozycje). Nie oznacza to oczywiście, że ten katalog nie ulegnie zmianie w trakcie konsultacji.