Wpłaty za abonament komórkowy czy media będą w 2020 r. kosztem uzyskania przychodu, nawet jeśli zostaną przekazane na wirtualne konto – zapewnił wiceminister finansów Tadeusz Kościński w odpowiedzi na poselską interpelację.
Przyznał natomiast, że kłopot mogą mieć przedsiębiorcy, którzy wpłacą pieniądze na rachunki powiernicze lub depozytowe.
Odpowiedź wiceministra to reakcja na problemy opisane przez nas w artykule „Luka na białej liście podatników. Będzie wpłata, nie będzie kosztu” (DGP nr 137/2019).
Zwróciliśmy w nim uwagę na niebezpieczeństwa, które wiążą się z wejściem w życie od września br. nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018). Od tego dnia uruchomiony ma zostać elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (biała lista). Znajdą się na nim m.in. numery rachunków bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, podane przez podatników fiskusowi przy rejestracji dla celów VAT lub jej aktualizacji.
Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty wynikające z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł nie będą kosztem uzyskania przychodu, jeśli trafią na inne konto niż widniejące na białej liście.

Konta wirtualne…

W artykule, do którego nawiązali posłowie (autorzy interpelacji), zwróciliśmy uwagę na to, że wiele z rachunków powszechnie używanych w biznesie nie znajdzie się w ogóle na białej liście. Przykładem są masowo tworzone przez firmy telekomunikacyjne i dostawców mediów rachunki wirtualne przypisywane do każdego klienta. Każda wpłata, która trafia na taki subrachunek, jest wprawdzie ewidencjonowana na rachunku podstawowym, ale na jednoznaczną identyfikację kontrahenta pozwala tylko wirtualne konto.
Nie są to też rachunki rozliczeniowe w rozumieniu prawa bankowego, a więc nie muszą być zgłaszane do US. Tym samym nie trafią na białą listę i można dojść do wniosku, że w 2020 r. firma opłacająca abonament za telefon nie zaliczy wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

…ale wpłaty realne

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Kościński zapewnił, że problem ten zostanie rozwiązany. Wyjaśnił, że wprawdzie rachunki wirtualne nie będą zgłaszane fiskusowi, ale wpłaty, które na nie trafią, będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, do którego są przypisane. W tym celu wykorzystane mają być tzw. maski (numery identyfikujące rachunek).
Do końca 2019 r. zostaną też wypracowane zasady zabezpieczające takie płatności – poinformował wiceminister.

Depozytowe i powiernicze

Posłowie spytali też o wpłaty na rachunki depozytowe i powiernicze. Ten problem również opisaliśmy w DGP. Chodzi o konta, które zabezpieczają pieniądze w sytuacji, gdy obie strony chcą ograniczyć ryzyko niewykonania zobowiązania. Dzięki zatrzymaniu wpłaty obie strony mają gwarancję, że umowa zostanie zrealizowana terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami. Dopiero po jej zrealizowaniu środki z rachunku są odblokowywane i trafiają do sprzedawcy.
Rachunki depozytowe i powiernicze nie spełniają definicji rachunku rozliczeniowego i nie znajdą się na białej liście. W konsekwencji wielomilionowe wpłaty np. przy transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości, mogłyby nie być kosztem uzyskania przychodu.
Wiceminister Kościński wyjaśnił, że w takim wypadku jedynym rozwiązaniem będzie zawiadomienie urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o wpłacie na niezarejestrowany rachunek. Podatnik ma na to trzy dni od zlecenia przelewu.

Przewodnik po zmianach przepisów VAT. Plusy i minusy zmian od 1 września 2019 r. >>>>>

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. PREMIUM – z wideoszkoleniem na pendrive >>>>>

Wiceminister Kościński poinformował również, że resort finansów wyda objaśnienia podatkowe w sprawie przepisów o białej liście. Wyjaśni w nich m.in. problemy związane z rachunkami wirtualnymi, depozytowymi i powierniczymi.
W DGP zwracaliśmy uwagę także na inne problemy, nieporuszone w poselskiej interpelacji. Trudności mogą czekać np. przedsiębiorców, którzy płacą za transakcję kartą kredytową bądź wykorzystują ogólnodostępne platformy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU czy DotPay. Nie ma bowiem możliwości weryfikacji, czy płatność wpłynie na rachunek faktycznego odbiorcy płatności zawarty w wykazie.
Problem może też dotyczyć masowo otwieranych i zamykanych przez banki rachunków cesyjnych, które nigdy nie były zgłaszane fiskusowi, choć są rachunkiem rozliczeniowym.
W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów zapewnił, że oba problemy zostaną rozwiązane jeszcze w 2019 r. Obecnie trwają w tej sprawie konsultacje z sektorem bankowym.
Resort finansów wyda objaśnienia podatkowe w sprawie przepisów o białej liście
Odpowiedź wiceministra finansów Tadeusza Kościńskiego z 20 sierpnia 2019 r. na interpelację poselską nr 32747