Administracja skarbowa ma problem z obsługą napływających informacji o schematach podatkowych. Dlatego planuje zmiany.
DGP
Nadal schematy trzeba będzie zgłaszać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, ale minister finansów będzie mógł scedować uprawnienia w tym zakresie na inne organy.
„Możliwość skorzystania z tej delegacji powinna przyczynić się do sprawniejszego i efektywniejszego wykonywania obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych, w tym do usprawnienia procesu obsługi składanych informacji” – czytamy w opublikowanym właśnie projekcie nowelizacji.
To odpowiedź Ministerstwa Finansów na narastający problem z obsługą napływających do szefa KAS informacji o schematach podatkowych.
O tym, że fiskus chce wzmocnić obsługę w tym zakresie (z ang. Mandatory Disclosure Rules, w skrócie MDR), świadczy również to, że poszukuje właśnie naczelnika do Wydziału Informacji o Schematach Podatkowych w MF.

Począwszy od numerów

Problem dotyczy już wstępnego etapu obsługi – nadawania numerów NSP.
O tym, że KAS z tym sobie nie radzi, informowaliśmy już miesiąc temu. Z informacji Ministerstwa Finansów z 22 lipca 2019 r. (sygn. akt BMI1.0124.783.2019) wynikało, że promotorzy (m.in. doradcy podatkowi), korzystający (podatnicy) i wspomagający (m.in. księgowi) od początku roku do 10 lipca złożyli fiskusowi aż 3341 informacji o schematach podatkowych. Szef KAS zdołał jednak nadać dotychczas zaledwie 272 numerów schematów podatkowych (NSP), mimo że ustawowy termin to siedem dni.
Tylko w czerwcu br. do szefa KAS wpłynęło ponad 1000 nowych schematów podatkowych, ale skarbówka nadała numer NSP tylko 50.
– Dane pokazują, że ministerstwo nie jest w stanie poradzić sobie z analizą takiej ilości dokumentów na bieżąco. Dane za czerwiec świadczą o tym, że resort przeanalizował zatrważająco mało informacji w porównaniu do ilości składanych schematów – oceniał Krzysztof Burzyński, doradca podatkowy i partner w BTTP.
Wydłuża się także okres oczekiwania na nadanie NSP. Ekspert wskazywał, że o ile jeszcze w kwietniu na NSP trzeba było czekać trzy miesiące, o tyle obecnie resort nie podaje już żadnych terminów. Pisaliśmy o tym w artykule „Coraz większe problemy z MDR. Fiskus nie nadąża” – DGP nr 147/2019.
Resort proponuje więc, aby obsługą składanych informacji o MDR zajmował się nie tylko szef KAS, ale również inne organy. Będzie je mógł wyznaczyć minister finansów w rozporządzeniu.
– Faktycznie, może to być istotnym remedium na opóźnienia – przyznaje Piotr Wojciechowski, radca prawny, starszy konsultant w BTTP.
Ponadto szef KAS nie będzie nadawał NSP, jeżeli informacja o schemacie podatkowym zawiera już NSP nadany przez inne państwo unijne. Sam natomiast będzie musiał przekazywać informacje o schematach transgranicznych organom podatkowym innych państw UE oraz – w ograniczonym zakresie – Komisji Europejskiej.
Zmiany w projekcie dotyczące raportowania mają wejść w życie już z dniem ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Także wstecz

Projekt przewiduje ponadto rozszerzenie obowiązku raportowania schematów transgranicznych za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2018 r. na wspomagających, czyli np. księgowych, notariuszy, biegłych rewidentów, pracowników banków.
Obecnie obowiązek raportowania za okres wsteczny dotyczy promotorów (np. doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych) i korzystających (podatników).
MF podkreśla, że rozszerzenie tego obowiązku na wspomagających ma dotyczyć tylko tych schematów transgranicznych, których nie zaraportowali promotorzy i korzystający.
Projekt nie likwiduje bowiem obecnego porządku składania schematów podatkowych: w pierwszej kolejności obowiązek spoczywa na promotorach, potem na korzystających, a dopiero na końcu na wspomagających.
Wspomagający będzie musiał zaraportować schematy (transgraniczne), jeśli „dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy transgraniczny”. Na zaraportowanie informacji będzie czas do 30 czerwca 2020 r.
– Wspomagający będą więc teraz musieli przeanalizować zdarzenia gospodarcze, w których uczestniczyli pod kątem transgranicznych schematów podatkowych – mówi Piotr Wojciechowski.
Podkreśla, że za brak raportowania grożą sankcje karne skarbowe.
– Cieszy jedynie odległy termin wstecznego raportowania przez wspomagających, ponieważ został on wyznaczony do 30 czerwca 2020 r. – komentuje Wojciechowski.
Niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę na nieprecyzyjność projektowanego przepisu.
Wskazują, że wspomagający nie mógł w 2018 r. dostrzec, że ma do czynienia ze schematem, bo wtedy jeszcze nie obowiązywały przepisy o MDR. Analogicznie może pojawić się wątpliwość, czy „powinien był” wówczas to dostrzec.
– Ministerstwo Finansów będzie zapewne twierdziło, że wspomagający dostali dodatkowy czas na analizę, czy mieli do czynienia ze schematem podatkowym, który trzeba zaraportować – mówi Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners.

Doprecyzowanie przepisów

Projekt doprecyzowuje ponadto przepisy związane z potwierdzaniem nadania NSP. Szef KAS będzie doręczał na e-mail podmiotu składającego nie tylko potwierdzenie nadania NSP, ale również inne pisma dotyczące MDR. Będzie też mógł zwrócić się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości zarówno przed, jak i po nadaniu NSP (obecnie tylko przed).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o CIT i o wymianie informacji z innymi państwami oraz m.in. ordynacji podatkowej – w konsultacjach społecznych