Administracja skarbowa ma problem z obsługą napływających informacji o schematach podatkowych. Dlatego planuje zmiany.
Nadal schematy trzeba będzie zgłaszać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, ale minister finansów będzie mógł scedować uprawnienia w tym zakresie na inne organy.
„Możliwość skorzystania z tej delegacji powinna przyczynić się do sprawniejszego i efektywniejszego wykonywania obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych, w tym do usprawnienia procesu obsługi składanych informacji” – czytamy w opublikowanym właśnie projekcie nowelizacji.