statystyki

Dla księgowych prosta spółka akcyjna może nie być wcale taka prosta

autor: Dr Katarzyna Trzpioła26.08.2019, 07:39; Aktualizacja: 26.08.2019, 09:18
podatki, rachunki, dokumenty

Jeżeli spółka nie była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, to wykazuje wysokość kapitału akcyjnego na dzień wpisu spółki do rejestru. Może wtedy też powstać niespójność miedzy danymi prezentowanymi w formie papierowej i elektronicznej.źródło: ShutterStock

Na bieżąco trzeba będzie monitorować zależności między wypłatami z kapitału akcyjnego a zobowiązaniami, tak aby zapewnić odpowiedni poziom wypłacalności. Dla ewidencji kłopotliwe mogą być też relacje z akcjonariuszami, którym dokonuje się nie tylko wypłaty z zysku.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje powstanie nowego bytu prawnego, jakim jest prosta spółka akcyjna. Ta nowa forma organizacyjna przewidziana jest przede wszystkim dla małych, nowych start-upów, ma być nowoczesną odmianą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2020 r. (w momencie oddawania tego numeru do druku czekały na publikację w Dzienniku Ustaw). Z punktu widzenia księgowości najważniejsze jest to, że prosta spółka akcyjna jako osoba prawna (art. 12 k.s.h.) będzie musiała zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe. Nie przewidziano dla tego podmiotu możliwości prowadzenia uproszczonych ewidencji przychodów i kosztów, tak jak np. dla niektórych organizacji non profit. Nie ma też możliwości prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zatem z punktu widzenia księgowości założenie prostej spółki akcyjnej nie będzie tańsze. Ponadto w związku z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka ta będzie musiała mieć opracowaną politykę rachunkowości, w tym plan kont. W nim będzie trzeba opisać szczegółowo zasady ujmowania operacji gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z kapitałem i realizacją przedsięwzięć innowacyjnych. A w prostej spółce akcyjnej będą występowały specyficzne operacje dotyczące kapitałów i rozliczeń z akcjonariuszami. I to one mogą przysparzać najwięcej wątpliwości.

Kapitał

Zgodnie z k.s.h. kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej powinien wynosić co najmniej 1 zł. Nie jest to jednak kapitał, który ma przełożenie na liczbę i wartość akcji. I to może być największy problem. Udziałowcy prostej spółki akcyjnej odrębnie deklarują swój wkład na pokrycie akcji i odrębnie pokrywają kapitał akcyjny. Jak wskazuje art. 300 3 par. 1 k.s.h., w spółce tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 par. 1 k.s.h. Przepis ten mówi, że przedmiotem wkładu niepieniężnego przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Natomiast wszystkie inne przepisy, o których mowa dalej, wskazują na możliwość wnoszenia do prostej spółki akcyjnej pracy i świadczenia usług, ale już nie jako kapitału akcyjnego. I tak zgodnie z art. 300 2 par. 1 k.s.h. akcje, które przede wszystkim przekładają się na prawo do dywidendy, są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności właśnie świadczenie pracy lub usług.

WAŻNE Prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową i nie ma prawa skorzystać z uproszczeń zabronionych dla spółek kapitałowych. Nie może więc np. zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności czy tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Co to oznacza dla ewidencji księgowej? Będzie jej podlegał kapitał akcyjny i będzie on obejmowany wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne z wyłączeniem pracy lub świadczenia usług. Natomiast akcje, które tu nie odzwierciedlają stanu kapitału, mogą być obejmowane również w zamian za świadczone pracę i usługi. Problemem będzie, czy i jak ujmować wkłady na akcje i jak je wycenić.


Pozostało 68% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane