Podatnik, który jeździł po całej Europie, szukając zatrudnienia powinien był ustanowić pełnomocnika do doręczeń lub zadbać o opróżnianie skrzynki pocztowej – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, któremu w trybie zastępczym została doręczona decyzja pokontrolna ustalająca podatek do zapłaty. W skrzynce odbiorczej umieszczone zostało awizo o możliwości odbioru pisma na poczcie w ciągu 14 dni. Po upływie tego terminu decyzja została uznana za doręczoną, mimo że w rzeczywistości nie została odebrana (tzw. fikcja doręczenia).