Od 2020 r. wszyscy podatnicy VAT, zarówno czynni, jak i zwolnieni, będą mogli ewidencjonować obrót na tablecie, smartfonie bądź innym urządzeniu. Będą tylko musieli zainstalować odpowiedni program. Nadal jednak trzeba będzie wystawiać papierowe paragony.
Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia w tym zakresie.
Nie będzie żadnego ograniczenia w stosowaniu tzw. kas programowych. Będą je mogli stosować wszyscy podatnicy VAT – zarówno czynni, jak i zwolnieni. Chodzi tu o możliwość ewidencjonowania obrotu na dowolnym urządzeniu (np. tablecie, smartfonie albo komputerze) podłączonym do internetu. Trzeba będzie tylko zainstalować na nim odpowiednią aplikację.
Nadal jednak potrzebna będzie drukarka, ponieważ wciąż będzie wymóg wystawiania papierowych paragonów (wyjątek będzie dotyczył sprzedaży w automatach, które nie wymagają obsługi, wydają towar po wrzuceniu przez klienta pieniędzy do automatu).
Docelowo paragony z kas programowych mają być wystawiane w innej postaci niż papierowy wydruk. Przykładowo klient będzie mógł otrzymać potwierdzenie transakcji na swój telefon. To jednak dopiero przyszłość.
Rozporządzenie określa też wymagania techniczne dla nowego typu kas (tj. programowych). Przede wszystkim będą one musiały posiadać odpowiedni certyfikat, który będzie ważny przez 7 lat. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził elektroniczny wykaz producentów kas posiadających zarejestrowany certyfikat.
Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Zmiana ta jest związana z nowelizacją ustawy o VAT, która od 1 maja br. wprowadziła przepisy o kasach online (czyli takich, które w czasie rzeczywistym prześlą dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas).
Jednocześnie nowe przepisy umożliwiają ministrowi finansów wskazanie w rozporządzeniu czynności lub podatników, którzy zamiast kas online będą mogli korzystać ze specjalnego oprogramowania. Minister postanowił skorzystać z tego uprawnienia i stąd opublikowany projekt.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – w konsultacjach