Wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT kas rejestrujących mających postać oprogramowania zakłada projekt rozporządzenia resortu finansów. Zgodnie z nim, stosowanie takich kas ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania ukazało się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

"Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nowe rozwiązanie pozwoli na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających postać oprogramowania, co ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia, który ukazał się

Jak wskazano, kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących.

"Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych" - napisano.

Jak dodano, system kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących "stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców".

Dlatego resort finansów proponuje wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

"Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne dla takich kas, mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym" - wskazano.

Uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać w ramach konsultacji do 28 sierpnia br.