Przekazanie najbliższej rodzinie praw do mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego wymaga złożenia druku SD-Z2 w urzędzie skarbowym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to podatniczka, która 29 kwietnia br. zawarła z babcią umowę cesji partycypacji w mieszkaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Umowa była nieodpłatna, tj. bez odstępnego. W rezultacie podatniczka uzyskała w darowiźnie prawo majątkowe, bo stała się partycypantem w mieszkaniu TBS. Spytała, czy powinna to zgłosić w urzędzie skarbowym. Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że skoro umowa cesji partycypacji w mieszkaniu TBS ma formę darowizny, to podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Dodał, że art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) przewiduje zwolnienie z tej daniny, gdy majątek przekazywany jest nieodpłatnie między wskazanymi w tym przepisie członkami najbliższej rodziny.
Zwolnienie obejmuje m.in. nabycie majątku przez zstępnych, a więc także przez wnuczkę od babki. Podatniczka powinna więc złożyć do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od 29 kwietnia 2019 r. – wyjaśnił dyrektor KIS.
W przeciwnym razie darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 sierpnia 2019 r., sygn. akt 0111-KDIB2-2.4015.81.2019.3.HS