„Skarbówka musi egzekwować podatek od darowizn bez względu na formę i okoliczności otrzymania prezentu”. Resort finansów odpowiada na pytanie poselskie w sprawie kontrolowania przez urzędników nowożeńców oraz dzieci przystępujących do komunii.

„Do mojego biura poselskiego napływają informacje o sprawdzaniu przez urząd skarbowy nowożeńców oraz dzieci przystępujących do komunii. Cel kontroli to opodatkowanie prezentów i kwot pieniężnych otrzymanych przez nich na powyższych uroczystościach” – pisze poseł Artur Dunin w interpelacji adresowanej do resortu finansów. Pyta tym samym o procedurę egzekwowania podatku od darowizn.

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach powołuje się na podstawę prawną opodatkowania podarunków w rodzinie. Chodzi o art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle tego prawa, nabycie przez osoby fizyczne, tytułem darowizny, własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn