Gminy nie mogły przed 2016 r. odliczać całego VAT przy nabyciu wydatków na cele mieszane, tj. opodatkowane i niepodlegające VAT – orzekł NSA.
Po raz kolejny sąd kasacyjny stwierdził, że wiążący jest tu wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 maja br. (sygn. akt C-566/17), a nie uchwała poszerzonego składu NSA z 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10).
TSUE orzekł, że gminy miały obowiązek stosować prewspółczynnik również przed 2016 r., mimo że formalnie został on wprowadzony do polskich przepisów dopiero od 1 stycznia 2016 r.
Reklama
W ślad za tym wyrokiem NSA orzekł więc w miniony czwartek, że gmina (chodziło o Chodzież) nie mogła odliczyć całego podatku naliczonego wynikającego z wydatków mieszanych. Powinna była stosować prewspółczynnik.
Tak samo NSA orzekł 2 i 3 lipca br. w pierwszych wyrokach po orzeczeniu unijnego trybunału (sygn. akt I FSK 119/17 oraz I FSK 73/17). Sąd wziął wtedy błąd na siebie i choć orzekł tak, jak TSUE, to stwierdził, że gminy nie mogą zostać obciążone skutkami błędnej uchwały z 2011 r. Oznacza to, że nie muszą one korygować VAT za okresy nieprzedawnione.
Pisaliśmy o tym w artykule „Gminy nie będą zwracać podatku. NSA bierze błąd na siebie” (DGP nr 128/2019).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt I FSK 256/17.