Resort finansów postanowił wydłużyć termin z uwagi na krytyczne głosy części przedsiębiorców, którzy podkreślali, że nie zdążą terminowo uwierzytelnić się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). O problemie tym pisaliśmy w artykule „Nowe obowiązki w SENT coraz bliżej. Rośnie ryzyko chaosu” (DGP nr 50/2019).

Za brak uwierzytelnienia się na PUESC groziłyby sankcje zapisane w pakiecie przewozowym (ustawie o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2332 ze zm.). 

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów – trafił do rządowej komisji prawniczej