Zawiadomienie o zakończeniu przerwy w działalności opodatkowanej kartą trzeba złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tego zakończenia. Jeśli więc przerwa kończy się 30 czerwca, to zawiadomienie trzeba złożyć 29 czerwca – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która w ramach działalności gospodarczej wynajmuje pokoje gościnne, ale tylko przez dwa miesiące w roku (lipiec i sierpień), bo pomieszczenia nie mają ogrzewania. Rozlicza się z fiskusem na podstawie karty podatkowej.
Co roku zgłasza przerwę w działalności od 31 sierpnia do 30 czerwca. Tak też zrobiła w 2015 r. W lipcu złożyła do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o rozpoczęciu przerwy w wynajmie pokoi od 31 sierpnia 2015 r. W efekcie, w okresie przerwy nie musiała płacić podatku.