Okazjonalny, krótkoterminiowy najem jednego mieszkania, choćby tylko po to, by pokryć koszty jego utrzymania, jest działalnością gospodarczą – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał mężczyzna, który z uwagi na niekorzystnie zaciągnięty kredyt hipoteczny nie może sprzedać obciążonego nim mieszkania (byłoby to nieopłacalne). Postanowił je zachować jako zabezpieczenie przyszłości swojej i swoich dzieci. Utrzymywanie lokalu stanowi jednak bardzo duże obciążenie w budżecie rodziny, dlatego zaczął je wynajmować. Jest to wynajem okazjonalny, krótkoterminowy.
Tłumaczył, że jako pełnoetatowy pracownik i ojciec dwójki dzieci nie ma możliwości ani czasu, by czynnie pozyskiwać najemców. Korzysta więc z pomocy specjalnych portali internetowych. Wpłaty za wynajem są pobierane przez portal lub wpływają bezpośrednio od klientów. Umowy z najemcami mogą mieć formę pisemną, jednak ze względu na specyfikę funkcjonowania portali podatnik zwykle otrzymuje informację o rezerwacji mailem.
Do jego obowiązków, jako wynajmującego, należy utrzymanie lokalu w gotowości do wynajęcia (sprzątnięcie, wymiana pościeli itd.), co nie zawsze jest w stanie zapewnić z uwagi na pracę zawodową. Wynajem mieszkania ma zatem charakter spontaniczny i nie ma gwarancji jego ciągłości – tłumaczył podatnik.
W tych okolicznościach dyrektor KIS stwierdził jednak, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Uznał, że tak opisany wynajem krótkoterminowy nieruchomości to w istocie szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły, czynności podejmowanych w celach zarobkowych. Uzasadnił to tym, że przy wykonywaniu działalności polegającej na zapewnianiu noclegu na krótkie terminy wraz z przygotowaniem miejsca zakwaterowania dla poszczególnych klientów konieczne jest podejmowanie zorganizowanych czynności o profesjonalnym charakterze.
Dodał, że o dostosowaniu mieszkania do świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem świadczy jego wyposażenie w meble, pościel, naczynia, sprzęt AGD.
W konsekwencji – jak stwierdził dyrektor KIS – podatnik nie może stosować 8,5-proc. stawki ryczałtu ewidencjonowanego, przewidzianej dla najmu prywatnego. Jeżeli wynajmujący wybierze ryczałt, to stawką będzie 17-proc., właściwa dla usług związanych z zakwaterowaniem – wyjaśnił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.215.2019.1.AK