W ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek trzy nowelizacje ustaw podatkowych, natomiast w regulacjach m.in. o zatorach płatniczych i dla audytorów wprowadził jeszcze zmiany.
Do podpisu prezydenta trafią teraz m.in. przepisy, które już od sierpnia br. wprowadzą zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia, które osiągają przychody z pracy lub z umów zlecenia zawartych z firmą.
Wiele ważnych zmian przyjętych bez poprawek dotyczy też VAT. Oprócz tej wspomnianej w tekście powyżej dotyczącej utraty zwolnienia podmiotowego z podatku chodzi m.in. o:
– ograniczenie od 1 stycznia 2020 r. możliwości wymiany paragonów na faktury. Będzie to możliwe, gdy na dowodzie z kasy będzie podany NIP nabywcy,
– likwidację obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT i JPK_VAT – od 1 kwietnia 2020 r. dla największych firm i od 1 lipca 2020 r. (z możliwością wcześniejszego skorzystania z tej opcji) dla pozostałych podatników.
Do prezydenta trafią też zmiany w opłacie egzekucyjnej. Obecnie może ona osiągać horrendalne wysokości (nawet miliony złotych), bo fiskus może z tego tytułu pobrać od 4 do 10 proc. wyegzekwowanej należności, a przy tym nie ma górnej granicy. Nowelizacja zakłada, że opłata będzie wynosić 10 proc., ale nie więcej niż 40 tys. zł. Zmiany mają wejść w życie po półtora roku od ich ogłoszenia.

VAT 2019. Komentarz>>>

Do Sejmu po drobnych poprawkach Senatu wróci natomiast nowelizacja uszczelniająca obrót olejem opałowym oraz zmieniająca ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ta druga zakłada m.in. wprowadzenie od 2020 r. ulgi na złe długi w PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych.
Zmiany zostały wprowadzone też w przepisach dotyczących biegłych rewidentów.
Jedna z nich zakłada przesunięcie o pięć miesięcy terminu, do którego firmy audytorskie będą musiały przystosować m.in. systemy wewnętrznej kontroli do nowych wymogów. Po zmianach deadline został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.
Głównym celem nowelizacji jest jednak wprowadzenie nowego systemu nadzoru nad usługami biegłych rewidentów. Dlatego ma powstać nowy organ: Polska Agencja Nadzoru Audytowego.
Etap legislacyjny
Czekają na podpis prezydenta, nowelizacje ustaw:
■ o PIT, o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1231),
■ o VAT oraz niektórych innych ustaw (druki senacki nr 1228),
■ o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1220).
Po poprawkach Senatu do Sejmu wróci nowelizacja ustaw:
■ o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1222),
■ w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk senacki nr 1229),
■ o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1227).