Dłużnik, który z powodu zwłoki z zapłatą za towar lub usługę zrezygnował z odliczenia podatku naliczonego, może skorzystać z tego prawa, gdy ureguluje należność. W takiej sytuacji nie musi korygować VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała spółka, która liczyła się z tym, że może mieć trudności z zapłatą za kupowane usługi. Z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że dłużnik, który nie ureguluje należności w ciągu 90 dni (licząc od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze), musi skorygować odliczoną kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ów 90. dzień.

Prowadzisz transakcje w UE - sprawdź jak prawidłowo rozliczać VAT za dostawy i usługi >>>>

Spółka chciała obrać inną strategię. Licząc się z trudnościami w zapłacie, w ogóle nie chciała odliczać podatku naliczonego. Zamierzała zrobić to dopiero wtedy, gdy zapłaci za faktury.
Chciała się jednak upewnić, że w takiej sytuacji będzie mogła odliczyć VAT naliczony w rozliczeniu za okres, w którym ureguluje należność i przez to nie będzie musiała korygować VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe. Słowem, nie będzie musiała cofać się do okresu, w którym pierwotnie powstało u niej prawo do odliczenia VAT. Uważała, że skoro z tego prawa nie skorzysta, to nie obowiązuje jej art. 89b ust. 1 ustawy.
Dyrektor KIS to potwierdził, odstępując od uzasadnienia swojej interpretacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 czerwca 2019 r., 0114-KDIP1-3.4012.179.2019.1.RMA