To wynajmujący: hotele, biurowce, centra handlowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, obiekty sportowe.
ikona lupy />
DGP
Obowiązek ten potwierdzają najnowsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Danina od przychodów z budynków zastąpiła od 1 stycznia 2019 r. obowiązujący wcześniej tzw. podatek minimalny, który obejmował centra handlowe i biurowce o wartości przekraczającej 10 mln zł. Obecnie tyle wynosi kwota wolna od podatku przewidziana dla podatnika PIT lub CIT, a nie dla nieruchomości. Dotyczy bowiem sumy przychodów z poszczególnych budynków, a przychodem jest „ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa” budynku.
Co więcej, podatek dotyczy dziś wszystkich nieruchomości, które są wynajmowane, wydzierżawiane lub leasingowane dla celów komercyjnych, a nie tylko centrów handlowych i biurowców.
Stąd pojawia się często problem z ustaleniem, od których konkretnie budynków należy płacić podatek.

Hotele i usługi noclegowe

W interpretacji z 1 kwietnia br. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC) dyrektor KIS wyjaśnił, że daninę tę muszą uiszczać właściciele: hoteli, centrów konferencyjnych a także takich obiektów zakwaterowania, jak: domki campingowe, bursy, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, w których świadczone są usługi noclegowe i krótkiego zakwaterowania. Wskazał, że dominującym elementem usługi hotelowej jest oddanie części budynku do używania. Taka umowa ma więc charakter podobny do najmu.
Podobnie – zdaniem dyrektora KIS – należy podchodzić do pozostałych obiektów zakwaterowania. A zatem, udostępnianie budynku hotelowego lub innego o podobnym charakterze, w ramach świadczonej usługi hotelarskiej, noclegowej lub krótkotrwałego zakwaterowania, oznacza, że właściciel musi zapłacić podatek od przychodów z budynków, jeżeli tylko spełnione są inne warunki wynikające z art. 24b ustawy o CIT (m.in. suma przychodów z budynków przekracza 10 mln zł).

Obiekty sportowe

Problem z opodatkowaniem mają też właściciele stadionów piłkarskich, udostępnianych odpłatnie do celów komercyjnych. Dotychczasowe interpretacje są dla nich korzystne.
W interpretacji z 24 maja br. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.153.2019.1.JC) dyrektor KIS wyjaśnił, że stadion nie jest objęty podatkiem od nieruchomości komercyjnych, jeśli nie można uznać go za budynek. W tej sprawie spółka wskazała, że stadion nie ma dachu – zadaszenie jest jedynie nad trybunami, a nie całym obiektem.
O wykładni dyrektora KIS przesądziło jednak co innego – organ stwierdził, że skoro stadion został ujęty w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w grupowaniu 290 – Budowle sportowe i rekreacyjne, to nie jest budynkiem.
Zarazem jednak dyrektor KIS zastrzegł, że obowiązek właściwej klasyfikacji zgodnie z KŚT spoczywa na podatniku.

Hala widowiskowa

W kolejnej interpretacji – z 10 maja br. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.72.2019.1.JC) dyrektor KIS stwierdził, że choć hala sportowo-widowiskowa jest budynkiem, to nie będzie opodatkowana. W tym wypadku kluczowe okazało się, że spółka celowa gminy była jedynie zarządcą i dzierżawcą hali (nie amortyzowała jej). Organ uznał więc, że w tej sytuacji spółka nie będzie płacić daniny.

Stowarzyszenia i organizacje też płacą

Z nowej daniny nie są wyłączone stowarzyszenia, związki zawodowe ani inne organizacje, jeżeli tylko uzyskują przychody z budynków. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacjach z 10 czerwca br. (nr 0111-KDIB2-1.4010.138.2019.2.AT) oraz z 5 kwietnia br. (nr 0111-KDIB1-1.4010.54.2019.2.BS). Pisaliśmy o tym w DGP nr 117/2019 – „Zwolnienie z CIT nie chroni przed podatkiem od budynków”.

Wystarczy najem na godziny

Nie ma natomiast znaczenia, czy budynek lub jego części są wynajmowane długoterminowo, czy krótkoterminowo. Wskazują na to interpretacje: z 26 kwietnia br. (nr 0111-KDIB1-2.4010.37.2019.1.MS) i z 1 kwietnia br. (nr 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC). W obu dyrektor KIS wyjaśnił, że powierzchnia musi być objęta umową najmu (dzierżawy) na pierwszy dzień miesiąca.
W tak skonstruowanym przepisie jest jednak luka, na co wskazaliśmy w artykule „Luka w przepisach o podatku od budynków komercyjnych” (DGP nr 93/2019). Wystarczy udostępnić powierzchnię od drugiego dnia miesiąca, by całkiem uniknąć obowiązku podatkowego.
Potwierdzili to eksperci. – Jeżeli podatnik wynajmie powierzchnię nie pierwszego, lecz drugiego dnia miesiąca, to nie będzie musiał uwzględniać tego najmu w kalkulacji przychodów z budynku – skomentował Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton.
OPINIA

Akademiki i domy opieki też mogą zapłacić

Łukasz Kupryjańczyk doradca podatkowy i partner w Thedy&Partners
Wydane dotychczas interpretacje nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, bo opierają się na literalnej wykładni przepisów. A z nich wynika, że rzeczywiście podatek od przychodów z budynków dotyczy bardzo różnych obiektów oddanych w najem, dzierżawę bądź leasing. Zmierzą się z nim więc właściciele: biurowców, galerii, hal magazynowych, jak również potencjalnie właściciele akademików, aparthoteli czy też komercyjnych domów opieki.
Z przepisów wynika również, że w przypadku najmów krótkoterminowych mamy znaczący poziom skomplikowania kalkulacji tego podatku. W efekcie podatnicy mogą mieć pokusę obejścia daniny, np. poprzez ograniczanie oferty o jeden dzień miesiąca. Należy jednak przestrzec przed takimi próbami, jeśli podatnik nie ma dla nich uzasadnienia biznesowego.