Ministerstwo Finansów nie zakłada przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązku podzielonej płatności w niektórych branżach. Wyjaśniło natomiast, co z płatnościami w walutach obcych.
Na razie projektu nowelizacji ustawy o VAT nie przyjął jeszcze rząd, a do września planowane są już tylko dwa posiedzenia Sejmu (od 3 do 5 lipca oraz od 17 do 18 lipca), na których posłowie mogliby uchwalić zmiany.
Resort finansów poinformował jednak DGP, że nie zakłada przesunięcia terminu wejścia w życie planowanej nowelizacji.
Oczekują tego natomiast przedsiębiorcy. Twierdzą, że muszą mieć czas na przygotowanie do obowiązkowego split paymentu. Liczą też na rozwianie licznych wątpliwości.

Płatności walutowe

Dotyczą one m.in. płatności walutowych. Firmy z dużych grup kapitałowych dokonują bowiem płatności między sobą w walutach, a przeliczają i płacą w polskich złotych jedynie kwotę VAT. Dodatkowo często dokonują potrąceń czy kompensat (nettingów).
– Wprowadzenie obowiązkowego split paymentu oznacza problem z płatnościami za faktury, które są określone w walutach – uważa Dominika Cabaj, doradca podatkowy z Cabaj & Kotala. Zwraca uwagę na to, że rachunki VAT są otwierane tylko do rozliczeń w polskich złotych, a nie do walutowych.
„Mechanizm podzielonej płatności nie będzie przewidywał otwierania rachunków VAT do rachunków walutowych ani płatności w podzielonej płatności w innej walucie niż polski złoty” – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Wyjaśniło, że analizowało tę kwestię, lecz doszło do przekonania, że system split payment nie może dotyczyć płatności walutowych. – Wynika to przede wszystkim z przyczyn technicznych związanych z międzynarodowymi standardami przelewów SWIFT i SEPA – wyjaśniło MF.

Co z kosztami

Firmy obawiają się, że jeśli w systemie split paymentu zapłacą w złotych tylko kwotę VAT, a kwotę netto w walucie obcej, to tej drugiej, uregulowanej zwykłym przelewem, nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów.
Obawy te podziela Dominika Cabaj. – Nie wiadomo, jak czytać przepis o sankcji w postaci wykluczenia kwoty netto z kosztów uzyskania przychodów – potwierdza.
Ministerstwo Finansów uspokaja – obawy są bezpodstawne. Mechanizm podzielonej płatności w wersji obowiązkowej będzie oparty na identycznych założeniach, jak dobrowolny split payment.
„Interesować nas będzie zapłata kwoty odpowiadającej kwocie VAT na rachunek VAT, natomiast zapłata kwoty odpowiadającej kwocie netto będzie mogła być realizowana w inny sposób, a więc np. przelewem walutowym” – wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytania DGP. ©℗
Ważne Kwota netto zapłacona w walucie obcej nadal będzie mogła być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu – zapewniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP