Dostawy i usługi na rzecz innych niż polskie sił zbrojnych są z zerową stawką podatku, niezależnie od tego, czy trafiają za granicę, czy zostają w kraju – orzekł wczoraj NSA.
Chodziło o przedsiębiorcę świadczącego usługi cateringowe, sprzątania i wynajmu sprzętu oraz dostarczającego artykuły spożywcze i przemysłowe na rzecz hiszpańskich oddziałów NATO. Dostawy i usługi były realizowane na terytorium Polski, bo hiszpańskie oddziały przyjechały do naszego kraju na ćwiczenia w ramach programu Anakonda.
Biznesmen zawarł umowę o świadczenie usług z upoważnionym przez ministra obrony narodowej Hiszpanii przedstawicielem sił zbrojnych NATO. Ten przekazał przedsiębiorcy świadectwo zwolnienia z VAT (podpisane przez dowódcę wojsk hiszpańskich i potwierdzone przez polski organ wojskowy) oraz zamówienie wraz ze specyfikacją.
Przedsiębiorca uznał więc, że ma wszelkie podstawy do tego, by wystawić fakturę ze stawką 0 proc. VAT (zgodnie z par. 8 ust. 2 rozporządzenia z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku oraz warunków stosowania stawek obniżonych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2350).
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że w tej sprawie nie ma mowy o zerowej stawce VAT, bo ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy dostawy i usługi są dokonywane z przeznaczeniem do innego państwa członkowskiego, a nie na terytorium Polski. Wniosek ten wysnuł z par. 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
Uznał więc, że skoro dostawy i usługi są realizowane w Polsce, to przedsiębiorca powinien naliczać VAT przy sprzedaży i odprowadzać go do urzędu skarbowego, a dopiero nabywca – w tym wypadku organ wojskowy – będzie mógł wystąpić o zwrot podatku zapłaconego w cenie towarów i usług. Zwolnienie z VAT będzie więc pośrednie – wyjaśnił fiskus.
Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji. Zarówno WSA w Gorzowie Wielkopolskim, jak i NSA uznały, że przedsiębiorca ma prawo wystawiać faktury z zerową stawką. Wyjaśniły, że zarówno z dyrektywy o VAT (art. 151 ust. 1 lit. c i d), jak i z krajowego rozporządzenia (par. 8 ust. 1 pkt 3) wynika tylko tyle, że stawka 0 proc. VAT nie może być stosowana dla dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz polskich sił zbrojnych będących częścią wojsk NATO, gdy te stacjonują w Polsce. – Jeśli natomiast odbiorcą są zagraniczne wojska, to przy dostawie i świadczeniu usług również na terenie kraju stosuje się zerową stawkę VAT – wyjaśniła sędzia Danuta Oleś.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 11 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 742/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia